ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοίνωση

Πρακτικό

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την : Προμήθεια και εγκατάσταση δίδυμου αποσκληρυντή στο λεβητοστάσιο του νοσοκομείου
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11680/14-9-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ
  4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  5. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -Επέκταση εγγύησης Dell PowerEdge
  6. Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 9617/20-08-2020 διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου και Αυτόματου Συστήματος Ανοσοϊστοχημείας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης
  7. Μετάθεση ημερομηνιών υποβολής προσφορών και διενέργειας για τη με αριθμ. 9617/20-08-2020 διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας Αντιδραστηρίων Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου και Αυτόματου Συστήματος Ανοσοϊστοχημείας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθη
  8. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για την προμήθεια : Φίλτρα Τεχνητού Νεφρού
  9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για : Επισκευαστικές Εργασίες στο Κτίριο Δ’ του Γ.Ν. Ξάνθης
  10. Προμήθεια σαράντα τριών (43) αυτοκόλλητων σμάλτου