ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4267/18-3-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4273 2021

ESPD PDF

ESPD XML

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
  2. Η υπ.αριθ 3960/11-03-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγ.για την προμήθεια ενός (1) συστήματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) για την κάλυψη κρίσιμων χώρων του Γ.Ν.Ξάνθης
  3. Διευκρινίσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’αριθμ. 3518/05-03-2021 διακήρ. συνοπτ. διαγωνισμού του Γ.Ν.Ξάνθης για την «Προμήθεια Μασκών Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP2 (40.000 τεμ.)»
  4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ , για την προμήθεια : ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
  5. Η υπ΄αριθμ.3766/09-03-2021 διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση κυτταρολογικών εξετάσεων που δεν εκτελούνται στο Γ.Ν.Ξάνθης
  6. Η υπ' αριθμ. 3739/09-03-2021 διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Δύο(2) μηχανημάτων εκκένωσης χειρουργικού καπνού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης.
  7. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  9. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για την προμήθεια : Tαμπέλες από διάφανο plexiglass