ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ »
  2. Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την ‘’Παροχή Υπηρεσιών Ραδιενεργών, Τοξικών, Ιατρικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων - CPV:90524400-0’’ με μοναδικό κωδικό ανάρτησης 20DIAB000015353
  3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ
  4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ».
  5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  6. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  7. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς Eξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ , για την προμήθεια : Αντιδραστηρίων – Υλικών Εργαστηρίων
  9. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ (CPV 33141420-0 - Χειρουργικά γάντια, 18424300-0 - Γάντια μιας χρήσης ) ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ 20DIAB000015274.
  10. Ανακοίνωση για την υπ.αριθμ. 505_2021 διακήρυξης του Γ.Ν.Ξ για την μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.