ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

Ανακοίνωση

Πρακτικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 16904/17-12-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΑ9
  4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 16904/17-12-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΑ32
  5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 16904/17-12-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΑ1
  6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 16904/17-12-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
  7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 16904/17-12-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΑ28
  8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 16904/17-12-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ