ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ένωσης.

dark blue el-s

 

Υλικό από την ιστοσελίδα του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» το οποίο ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis

Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΧΕ2242
  Θέμα: ΧΕ2242
  Ημ/νια: 24/09/2020 14:22:41
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΗΤΘ46907Ω-ΦΞ5
 2. XE2188
  Θέμα: XE2188
  Ημ/νια: 24/09/2020 14:21:39
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ω9ΓΡ46907Ω-ΦΧΝ
 3. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΕ 0711-0721
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΕ 0711-0721
  Ημ/νια: 24/09/2020 12:25:48
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΠΞΖ46907Ω-ΤΤΩ
 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡ. 12436/24-9-2020
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡ. 12436/24-9-2020
  Ημ/νια: 24/09/2020 12:20:15
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΕΑΨ46907Ω-ΖΟΑ
 5. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 0817
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 0817
  Ημ/νια: 24/09/2020 11:29:39
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΕΩΛ46907Ω-Θ6Φ
 6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 0817
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 0817
  Ημ/νια: 24/09/2020 11:27:29
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 67Κ846907Ω-ΑΜΗ
 7. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ-ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ-ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Ημ/νια: 24/09/2020 07:59:20
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΗΛ346907Ω-ΑΒΑ
 8. Σύμβαση 27/2020 του Γ.Ν. Ξάνθης με την MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την επείγουσα προμήθεια Αντιδραστηρίων με παραχώρηση του συνοδού εξοπλισμού για τη μοριακή ανίχνευση του ιικού RNA του ιού SARS-CoV-2 σε παρακλίνιο αναλυτικό σύστημα (Point of Care – POC system).
  Θέμα: Σύμβαση 27/2020 του Γ.Ν. Ξάνθης με την MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την επείγουσα προμήθεια Αντιδραστηρίων με παραχώρηση του συνοδού εξοπλισμού για τη μοριακή ανίχνευση του ιικού RNA του ιού SARS-CoV-2 σε παρακλίνιο αναλυτικό σύστημα (Point of Care – POC system).
  Ημ/νια: 23/09/2020 15:06:07
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 645446907Ω-ΩΣΕ
 9. Σύμβαση για την άμεση εργαστηριακή διερεύνηση και διάγνωση ατόμων με υποψία λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 για τριάντα (30) δείγματα – test εντός 24ώρου από την ώρα παραλαβής αυτών.
  Θέμα: Σύμβαση για την άμεση εργαστηριακή διερεύνηση και διάγνωση ατόμων με υποψία λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 για τριάντα (30) δείγματα – test εντός 24ώρου από την ώρα παραλαβής αυτών.
  Ημ/νια: 23/09/2020 13:04:28
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΓΒΛ46907Ω-ΣΞΑ
 10. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 0413
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 0413
  Ημ/νια: 23/09/2020 12:51:43
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ω2Ν746907Ω-ΖΙΛ