ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΚΕΦΙΑΠ

kefiap2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ένωσης.

dark blue el-s

 

Υλικό από την ιστοσελίδα του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» το οποίο ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

pedtraumalogo

foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis

Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΚΑΕ 0879
  Θέμα: ΚΑΕ 0879
  Ημ/νια: 26/02/2021 18:08:47
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΟΠΗ46907Ω-ΥΥ0
 2. ΚΑΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 05 COVID
  Θέμα: ΚΑΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 05 COVID
  Ημ/νια: 26/02/2021 18:06:37
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 69ΚΕ46907Ω-80Π
 3. ΚΑΕ 9914
  Θέμα: ΚΑΕ 9914
  Ημ/νια: 26/02/2021 18:03:14
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 982Ι46907Ω-Λ1Π
 4. ΚΑΕ 9914
  Θέμα: ΚΑΕ 9914
  Ημ/νια: 26/02/2021 17:59:14
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΥΥ146907Ω-Κ5Ψ
 5. ΚΑΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ COVID 05
  Θέμα: ΚΑΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ COVID 05
  Ημ/νια: 26/02/2021 17:56:51
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΑΜ046907Ω-Ν9Ω
 6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Ημ/νια: 26/02/2021 14:07:37
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6Γ4Γ46907Ω-ΣΞΗ
 7. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού της με αριθμ. 16932/17-12-2020 διακήρυξης του Γ.Ν. Ξάνθης για την προμήθεια καθετήρων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
  Θέμα: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού της με αριθμ. 16932/17-12-2020 διακήρυξης του Γ.Ν. Ξάνθης για την προμήθεια καθετήρων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:22:17
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΡΟΒ46907Ω-ΣΒ2
 8. Η ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 14/2021 σύμβαση του Γ.Ν ΞΑΝΘΗΣ με την εταιρεία VERMA DRUGS ABEE για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού.
  Θέμα: Η ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 14/2021 σύμβαση του Γ.Ν ΞΑΝΘΗΣ με την εταιρεία VERMA DRUGS ABEE για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού.
  Ημ/νια: 25/02/2021 13:15:20
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΩΤΙ46907Ω-ΠΑΡ
 9. Η υπ'αριθμ. 15/2021 σύμβαση του Γ.Ν Ξάνθης με την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού.
  Θέμα: Η υπ'αριθμ. 15/2021 σύμβαση του Γ.Ν Ξάνθης με την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού.
  Ημ/νια: 25/02/2021 12:59:27
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΑΕ246907Ω-81Ξ
 10. Η υπ αριθ.5_2021 Σύμβαση για την προμήθεια ενός συμπιεστή ασκών διαχωρισμού πλάσματος από την εταιρεία RONTIS HELLAS Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχ. Εταιρεία Ιατροφαρμακευτικών Ειδών συνολικής αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ συμπεριλμαβανομένου ΦΠΑ 24%
  Θέμα: Η υπ αριθ.5_2021 Σύμβαση για την προμήθεια ενός συμπιεστή ασκών διαχωρισμού πλάσματος από την εταιρεία RONTIS HELLAS Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχ. Εταιρεία Ιατροφαρμακευτικών Ειδών συνολικής αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ συμπεριλμαβανομένου ΦΠΑ 24%
  Ημ/νια: 25/02/2021 12:37:09
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΗΧΨ46907Ω-ΚΦΡ