ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

Περισσότερα Άρθρα...

  1. H υπ αριθ. 10464/13-07-2021 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και συναφών υπηρεσιών Η/Υ και λογισμικού του Γ.Ν. Ξάνθης για δώδεκα (12) μήνες
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προμήθεια “ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ”
  3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ , για την προμήθεια : προμήθεια Αντιδραστηρίων – Υλικών Εργαστηρίων 7ος
  4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
  6. Ανακοίνωση για Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης της υπ’ αριθμ.7681/31-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΗΩ746907Ω-Γ1Ι,ΑΔΑΜ:21PROC00868944) Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για "Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων
  7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - “ Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικών υδροστομίων.”
  8. Διευκρίνιση - Διόρθωση επί του Παραρτήματος Ι της με αριθμ. 7681/31-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΗΩ746907Ω-Γ1Ι, ΑΔΑΜ:21PROC00868944) Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για "Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων" για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξά
  9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ