ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΚΕΦΙΑΠ

kefiap2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ένωσης.

dark blue el-s

 

Υλικό από την ιστοσελίδα του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» το οποίο ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

pedtraumalogo

foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis LOGO NOSOK S

    

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

 

Προκηρύσσουμε την πλήρωση εννέα (9) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ως ακολούθως:

 

Αναισθησιολογίας, Επιμελητή Α' 1 θέση

Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής (για τη ΜΕΘ), Επιμελητή Α' 1 θέση

Νεφρολογίας, Επιμελητή Β' 1 θέση

Εσωτερικής Παθολογίας, Επιμελητή Α' 2 θέσεις

Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Επιμελητή Α' 1 θέση

Ορθοπεδικής και Τραυματιολογίας, Διευθυντή 1 θέση

Ακτινολογίας, Επιμελητή Β' 1 θέση

Ψυχιατρικής, Διευθυντή 1 θέση

 

Ακολουθεί η πρόσκληση και οι σχετικές διατάξεις

 

 LOGO NOSOK S

    

Συνοπτικός Οδηγός για την Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης - Brief Guide for Digital Birth Registration

 

Ελληνικά

 

English

 

 

 LOGO NOSOK S

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 Συνεργασίας ιατρού Παιδιατρικής με καθεστώς έκδοσης ∆ελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών

 

Αρχείο Πρόσκλησης

 LOGO NOSOK S

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 Συνεργασίας ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών

 

Αρχείο Πρόσκλησης

 LOGO NOSOK S

   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Απόφαση

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

 

Ο Διοικητής
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/04.04.2005 τευχ. Α΄), «Εθνικό Σύστημα Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 66156/18.9.2019 Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίσθηκε Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Τσαλικάκης Δημήτριος, (ΦΕΚ 761/19.9.2019, τευχ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
3. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 51358 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3437/τ.Β/14.8.2020) «Επιβολή του μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» άρθρο μόνο:
«Όλοι οι εργαζόμενοι μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια υποβάλλονται σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών, είτε δωρεάν από δημόσιες δομές υγείας της Χώρας είτε από ιδιωτικά εργαστήρια. Οι εργοδότες ή οι προϊστάμενοι των προσώπων αυτών υποχρεούνται να διενεργούν έλεγχο περί της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης, πριν υποδεχθούν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου στους χώρους ευθύνης τους»
4. Τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν στη Χώρα, που καθιστά αναγκαία την ελεγχόμενη επιστροφή εργαζομένων
Tαχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 16
Tαχ. Κώδικας : 546 23 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Γκιρτζιμάνη Χρ.
Τηλέφωνο : 2313 327. 876
Fax : 2313 327. 845
e-mail : girtzimani@4ype.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Θεσσαλονίκη, 17/8/2020
Αρ. Πρωτ. 34107
σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοίού COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Toν ορισμό των κάτωθι Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων (PCR) για COVID-19 των εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια, κατόπιν ραντεβού:
(1) ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
(2) ΓΝΘ Ιπποκράτειο
(3) ΓΝΘ Άγιος Παύλος
(4) ΓΝ Σερρών
(5) ΓΝ Χαλκιδικής
(6) ΓΝ Κιλκίς
(7) ΓΝ – ΚΥ Γουμένισσας
(8) ΓΝ Καβάλας
(9) ΓΝ Δράμας
(10) ΓΝ Ξάνθης
(11) ΓΝ Κομοτηνής
(12) ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
(13) ΓΝ Διδυμοτείχου
Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης και αποστέλλεται σε όλες τις δομές υγείας αρμοδιότητάς της.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

 LOGO NOSOK S

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 Συνεργασίας ιδιωτών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστός έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών

 

Αρχείο Πρόσκλησης

 LOGO NOSOK S

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Για την συνεργασία ενός (1) Ακτινοφυσικού κλάδου ΠΕ, με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για παρεχόμενες υπηρεσίες για την ασφαλή λειτουργία του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γενικού ΝοσοκομείουΞάνθης.

 

Αρχείο Πρόσκλησης

LOGO NOSOK S

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

 Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, κα Έλενα Ροφαέλα, τίμησε εμπράκτως τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Νοσηλευτικής 2020 αποστέλλοντας επιστολή και περνώντας η ίδια από όλα τα Νοσηλευτικά Τμήματα του νοσοκομείου, ευχόμενη στην/στον κάθε νοσηλεύτρια/τή Χρόνια Πολλά και τους ευχαρίστησε για το έργο τους και την προσφορά τους, ειδικά σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

 

LOGO NOSOK S

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

 

 

 

LOGO NOSOK S

ΕΥΧΕΣ

 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

 

LOGO NOSOK S

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ!

 

Sticker ETPA

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης με Κωδικό ΟΠΣ 5010849 και Π/Υ

 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.181.000 €

Το έργο αφορά στην προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: 1.Αναισθησιολογικό Συγκρότημα Πλήρες, 2. Σκιαλτική λυχνία με δορυφόρο, τύπου LED, 3. Τράπεζα Χειρουργική μεταφερόμενης επιφάνειας, Ορθοπεδική, 4. Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής, μεταφερόμενης επιφάνειας, 5. Μόνιτορ (Τεμ. 4) με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης (ΣΕΤ), 6. Μόνιτορ (Τεμ. 6) με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης (ΣΕΤ), 7. Διαθερμία Χειρουργική, υψηλής απόδοσης, 8. Λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρες, 9 Φυγόκεντρος 48 Θέσεων, 10. Ενδοσκοπικό σύστημα, Γαστρεντερολογικό, 11. Σύστημα δοκιμασίας κόπωσης, 12. Θερμοκοιτίδα μεταφοράς με αναπνευστήρα, 13. Υπερηχοκαρδιογράφος, 14. Υπερηχοτομογράφος Μαιευτικός / Γυναικολογικός, 15. Υπερηχοτομογράφος Νευρολογικών Εφαρμογών, 16. Αρθροσκοπικό σύστημα πλήρες, 17. Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού αιμοδιήθησης και on-line μεθόδων, 18. Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης με ζυγό, 19. Ζυγός – Ανακινητήρας ασκών αίματος, 20. Σύστημα μεταφοράς ασθενών χειρουργείου, 21. Συμπιεστής ασκών διαχωρισμού πλάσματος, 22. Ανακινητήρας  αιμοπεταλίων με θάλαμο συντήρησης, 23. Πριόνι – Τρυπάνι Ορθοπεδικής, 24. Απινιδωτής με μόνιτορ και βηματοδότη, 25. Τομογραφία Οπτικής Συνοχής – OCT, 26. Περιστροφικός Μικροτόμος, 27. Αναπνευστήρας Νεογνικός , Φορητός, 28. Ηλεκτρονικό Πιεσόμετρο / Οξύμετρο, Τροχήλατο, 29. Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Κάναλος, 30. Συσκευή Οπτικής Βιομετρίας, 31. Καρέκλα Χειρουργού / Οφθαλμιάτρου, 32. Ψυγείο συντήρησης αντιδραστηρίων, 33. Καταψύκτης -80οC, 34. Φορείο μεταφοράς ασθενών, Πολύσπαστο, 35. Αποψύκτης Πλάσματος, 36. Αναρρόφηση, Τροχήλατη, 37. Πολυθρόνα Αιμοδοσίας, Ηλεκτρική, 38. Σύστημα αναζήτησης προσώπων, 39. Σύστημα κλήσης αδελφής, 40. Σταθμός επεξεργασίας ιστών, 41. Ενδοσκοπικό σύστημα, Ουρολογικό, 42. Λιθοτρύπτης Υπερήχων, 43. Εύκαμπτο ενδοσκόπιο ΩΡΛ και πηγή ψυχρού φωτισμού, 44. Doppler Αγγείων με καταγραφικό

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

 

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

mohaw

4ype eopyy mthilasmos parapente agapi
eof keelpno health voucher karkinos eom psychargos