ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
E@SUPPLIES
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
id Όνομα ομάδας Έναρξη Λήξη

Επιλογή Φορέα

Είσοδος