Αιματολογικό Τμήμα


Το Αιματολογικό Τμήμα ανήκει στον Εργαστηριακό Τομέα του Νοσοκομείου.
Στελέχωση:
1. Αγοράστη Αθανασία του Νικολάου, Ιατρός Βιοπαθολόγος PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Προϊσταμένη & Επιστημονικά Υπεύθυνη Διευθύντρια
2. Κοτανίδου Αγάπη του Θεοδώρου, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
3. Τζαμπαζλής Βασίλειος του Παναγιώτη, Μοριακός Βιολόγος – Γενετιστής, MSc

Στο Τμήμα εκτελούνται βασικές δοκιμασίες Εργαστηριακής Αιματολογίας («πλήρης γενική αίματος με προσδιορισμό εμπύρηνων ερυθροκυττάρων», «πλήρης γενική αίματος με προσδιορισμό δικτυοερυθροκυττάρων»), έλεγχος αιμόστασης, έλεγχος γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, έλεγχος αιμοσφαιρινοπαθειών.
Λειτουργεί Εργαστήριο Μοριακών Τεχνικών.

Το Τμήμα συμμετέχει σε διαπιστευμένα Σχήματα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας (External Quality Assessment Schemes) για όλες τις διενεργούμενες δοκιμασίες καθώς και για τη «μελέτη & αξιολόγηση επιχρίσματος περιφερικού αίματος».