Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων - Επειγόντων Περιστατικών - ΚΕΦΙΑΠ

  • Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και του ΚΕΦΙΑΠ.
  • Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Ασθενών, για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
  • Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και του ΚΕΦΙΑΠ των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.
  • Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.
  • Χορηγεί σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησής τους.
  • Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
  • Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Γραμ. Εξωτερικών Ιατρείων: 25413 51 252/275

Γραμ. Επειγόντων Περιστατικών: 25413 51 772

ΚΕΦΙΑΠ: 25413 52100