Ώρες επισκεπτηρίου

Μαιευτική/Γυναικολογική κλινική

13:00 - 13:30 μ.μ.

Ορθοπεδική κλινική

13:00 - 13:30 μ.μ.

Ουρολογική Κλινική

13:00 - 13:30 μ.μ.

Οφθαλμολογική Κλινική

13:00 - 13:30 μ.μ.

Χειρουργική Κλινική

13:30 - 14:00 μ.μ.

Καρδιολογική Κλινική

13:30 - 14:00 μ.μ.

Παιδιατρική Κλινική

13:30 - 14:00 μ.μ.

Παθολογική Κλινική

Χωρίς επισκεπτήριο

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στο νοσοκομείο επισκεπτών που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού. Επιτρέπεται η παρουσία ενός επισκέπτη ανά ασθενή εντός των κλινικών για ολιγόλεπτη επίσκεψη και έπειτα από συνεννόηση με τον διευθυντή της κάθε κλινικής. Η χρήση προστατευτικής μάσκας παραμένει υποχρεωτική για συνοδούς και επισκέπτες.