Διοίκηση

Στην κορυφή της Διοίκησης βρίσκεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Διοικήτρια είναι η Ροφαέλα Ελένη του Κωνσταντίνου, πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Portsmouth (Αγγλία).

Επικοινωνία μαζί της στο τηλέφωνο 25413 51169.

 

Αποφάσεις παίρνει επίσης το Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω:

1. Ιατρό Σταμπουλή Δέσποινα, με βαθμό Συντονιστή-Διευθυντή, ειδικότητας Οφθαλμολογίας κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ως Πρόεδρο του Ε.Σ.
2. Ιατρό Κατσικίδου Μαγδαληνή, με βαθμό Διευθυντή, ειδικότητας Ψυχιατρικής κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
3. Ιατρό Νικολακοπούλου Ευτυχία, με βαθμό Διευθυντή, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
4. Ιατρό Φερεσιάδη Ιωάννη, με βαθμό Επιμελητή Α΄, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
5. Ιατρό Σοτολίδου Μαρία – Ελένη, με βαθμό Επιμελητή Β,΄ ειδικότητας Καρδιολογίας κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
6. Ειδικευόμενο ιατρό Γέρου Μάριο, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας.
7. κ.Τσοχατζή Μάλαμα, υπάλληλο κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων με βαθμό Α΄.
8. κ.Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλο κατηγορία και κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπευτών με βαθμό Α΄.
9. κ.Κουτρούμπα Παρασκευή, υπάλληλο κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α΄.