Διοίκηση

Στην κορυφή της Διοίκησης βρίσκεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Διοικήτρια είναι η Ροφαέλα Ελένη του Κωνσταντίνου, πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Portsmouth (Αγγλία).

Γραμματεία Διοικητή :  2541- 351 151 και 169.

Γραμματεία Δ.Σ. : 2541- 351 163

Αποφάσεις παίρνει επίσης το Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω:

1. Ιατρό Αγοράστη Αθανασία, με βαθμό Διευθυντή, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ως Πρόεδρο του Ε.Σ.
2. Ιατρό Κατσικίδου Μαγδαληνή, με βαθμό Διευθυντή, ειδικότητας Ψυχιατρικής κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
3. Ιατρό Νικολακοπούλου Ευτυχία, με βαθμό Διευθυντή, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
4. Ιατρό Γκίκα Μαρία, με βαθμό Επιμελητή Α΄, ειδικότητας Οφθαλμολογίας κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
5. Ιατρό Σοτολίδου Μαρία – Ελένη, με βαθμό Επιμελητή Β,΄ ειδικότητας Καρδιολογίας κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
6. Ειδικευόμενη ιατρό Μπερμπέρογλου Γεωργία, ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας.
7. κ. Τσοχατζή Μάλαμα, υπάλληλο κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων με βαθμό Α΄.
8. κ. Κοσμόπουλος Γεώργιος, υπάλληλο κατηγορία και κλάδου ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων με βαθμό Α΄.
9. κ. Κουτσογιάννη Παναγιώτα, υπάλληλο κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α΄.