Ιστορικό

1. Σύντομο ιστορικό του Νοσοκομείου

Στις 11 Απριλίου 1902 η Δημογεροντία της Ξάνθης αποφάσισε την ίδρυση Νοσοκομείου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Ξάνθης. Το Νοσοκομείο αυτό στεγάστηκε και λειτούργησε, ως το 1935, στη θέση που βρίσκεται σήμερα το 3ο Δημοτικό Σχολείο.

Τον Αύγουστο του 1929 θεμελιώθηκε από τον Ελ. Βενιζέλο το νέο Νοσοκομείο, στη θέση που βρίσκεται σήμερα το Στρατοδικείο. Εγκαινιάσθηκε στις 22-12-1935 και ονομάσθηκε Δημοτικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Το 1984 μεταφέρθηκε σε μισθωμένο πολυώροφο κτίριο, εκτός του τμήματος πλυντηρίων και ραφείων, στο χώρο που στεγάζεται σήμερα η Αστυνομία Ξάνθης, και ονομάστηκε τότε Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ξάνθης, σύμφωνα το Ν. 1397/83 περί Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Από τον Ιούνιο 1996, λειτουργεί στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στη θέση που είναι σήμερα, συνολικού εμβαδού 28.800m2 σε οικόπεδο 100.545 m2, κατόπιν ένταξης του έργου της ανέγερσης στο A΄ΚΠΣ.

Μετονομάσθηκε σε Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης σύμφωνα με το Ν. 2889/2001.

Οι δε υποδομές του (κτιριακές, ξενοδοχειακές και τεχνικές) είναι άριστες, όπως εύκολα διαπιστώνεται.

 

2. Διαχρονική Εξέλιξη του Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο λειτουργούσε από 22-12-1935, ως Δημοτικό Νοσοκομείο, σε κτιριακό συγκρότημα εμβαδού 2.859 τ.μ και εντός οικοπέδου 28.155 τ.μ. Τα ανεπτυγμένα τμήματα του, με δύναμη 120 κλινών, ήταν το παθολογικό, χειρουργικό, μαιευτικό, οφθαλμολογικό και εργαστήρια μικροβιολογικού και ακτινολογικού.

Το έτος 1984, λόγω της ανάγκης ανάπτυξης νέων τμημάτων για τη βελτίωση της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης με τη θέσπιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μεταφέρθηκε και στεγάσθηκε σε μισθωμένο πολυώροφο κτίριο, εμβαδού 4.230 τμ. εντός της πόλης της Ξάνθης με ανεπτυγμένες 170 κλίνες.

Μετά την θεσμοθέτηση του Ενιαίου πλαισίου Οργάνωσης των Νοσοκομείων (ΠΔ 87/Α/27.3.86) όπου καθορίστηκαν τα νέα πλαίσια λειτουργίας των δημοσιεύτηκε ο οργανισμός λειτουργίας του, με προβλεπόμενες 300 κλίνες, ο οποίος τροποποιήθηκε στη συνέχεια

Πρόσφατα δε με την υπ΄αριθ. ΦΕΚ B΄3496/31-12-2012 ΚΥΑ, ο οργανισμός του νοσοκομείου από 1-1-2013 αναμορφώθηκε σύμφωνα με τις ανεπτυγμένες κλίνες και τη λειτουργία του, με σύνολο 240 ανεπτυγμένων κλινών.

Δημοτικό νοσοκομείο Ξάνθης - 1950