Το τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου Ξάνθης ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία.

 • Τη διαμόρφωση διαιτητικών σχημάτων ελεύθερων διατροφικά ασθενών
 • Την ειδική διαιτητική αγωγή των νοσηλευόμενων ασθενών καθώς και των ασθενών των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
 • Την πληροφόρηση, εκπαίδευση και τη σύνταξη διατροφικών προγραμμάτων ασθενών με νοσήματα που χρήζουν ειδικής διαιτητικής αγωγής, π.χ. Σακχαρώδη Διαβήτη, Υπέρταση, Παχυσαρκία, Δυσλιπιδαιμία, Αναπνευστικά νοσήματα, Λιπώδη Διήθηση Ήπατος κ.λ.π.
 • Την παρακολούθηση της πορείας της διαιτητικής αγωγής των ασθενών και την υποστήριξη στην προσπάθειά τους
 • Την παραλαβή, αποθήκευση, συντήρηση, παρασκευή και διάθεση τροφής στους ασθενείς και τους εφημερεύοντες ιατρούς
 • Τη γνωμοδότηση για θέματα που αφορούν παραλαβές τροφίμων, προμήθειες τροφίμων, ανακαινίσεις χώρων, αγορά τεχνολογικών εξοπλισμών
 • Την προαγωγή και αγωγή υγείας του γενικού πληθυσμού του Νομού Ξάνθης μέσω της σωστής διατροφής με το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών. Τέτοια προγράμματα σχεδιάστηκαν και εκπονήθηκαν σε σχολεία, σε ειδικές ομάδες πληθυσμών, όπως οι ηλικιωμένοι, οι θηλάζουσες μητέρες κ.α.
 • Την έρευνα σε θέματα διατροφής
 • Την ηλεκτρονική πληροφόρηση του πληθυσμού για γενικά θέματα διατροφής
 • Τη συνεχή επιμόρφωση των εργαζόμενων στο τμήμα σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας τους
 • Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και την πρακτική άσκηση φοιτητών Διαιτολογίας

Προϊστάμενος τμήματος τηλ. 25413 51416
Κοσμάς Ιωάννης
Διαιτολόγοι τμήματος τηλ. 25413 51413
Τσολακάκη Θεοδώτα
Χαντζή Όλγα