Βιοχημικό

Το Βιοχημικό Εργαστήριο βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου

Διευθυντής Τμήματος:

Μηδιούρα Τριανταφυλλιά – Ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής – Διευθύντρια Γιατρών ΕΣΥ

Στελέχωση:

Νικολακοπούλου Ευτυχία – Ειδικότητα Μικροβιολογίας – Διευθύντρια Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Τσιλιγγίρης Αθανάσιος – Ειδικότητα Μικροβιολογίας – Διευθυντής Γιατρών ΕΣΥ

Ρεκάρη Βασιλική – Ειδικότητα Μικροβιολογίας – Διευθύντρια Γιατρών ΕΣΥ

Κουρπαλίδης Ιωάννης – Ειδικότητα Μικροβιολογίας – Επιμελητής Α’ Γιατρών ΕΣΥ

Πετρίδου Ελένη – Ειδικότητα Μικροβιολογίας – Επιμελητής Β’ – Επικουρικός

Επικοινωνία:

25413 51608-9

Γραμματεία Εργαστηρίων:

25413 51600