Δελτίο τύπου 11-09-2023

Ξάνθη 11-09-2023

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης θα ήθελε να εκφράσει τις θερμότερες ευχαριστίες της για την ευγενική ανταπόκριση και την γενναιόδωρη προσφορά των Διαχειριστικών Επιτροπών Βακουφίων Μουσουλμανικής Περιουσίας Πόλεων Ξάνθης και Κομοτηνής, για την δωρεά ειδών σίτισης στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν για εμάς σπουδαία ηθική συμπαράσταση και μας υπενθυμίζει, ότι στην δύσκολη αποστολή που έχουμε αναλάβει για τη διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, δεν είμαστε μόνοι αλλά έχουμε αρωγούς και τους συμπολίτες μας, οι οποίοι συντελούν με τον δικό τους τρόπο στην επίτευξη του στόχου μας.

                                                                                      Η Διοικητής

                                                                                   Ροφαέλα  Ελένη