ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ξάνθη 20-11-2023

Ξάνθη 20-11-2023


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης σας ενημερώνει ότι από το νέο
ημερολογιακό έτος, ο προγραμματισμός των ραντεβού (Τακτικών και Απογευματινών)
για ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις (Μαστογραφίες, Triplex, Μέτρηση Οστικής
Πυκνότητας (Dexa), Υπέρηχος Μαστών και λοιποί Υπέρηχοι), θα πραγματοποιείται
μέσω της εφαρμογής e-iatreia. Σας γνωρίζουμε ότι τα ραντεβού για τις παραπάνω
εξετάσεις, πρωινά και απογευματινά, για τον μήνα Ιανουάριο του 2024 θα ανοίξουν στις
29 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14.00 μ.μ.
Διευκρινίζεται ότι ο Υπέρηχος μαστών και λοιποί Υπέρηχοι δεν δύναται να
πραγματοποιούνται σε απογευματινά ιατρεία παρά μόνο σε τακτικά.

Η Διοικητής του Νοσοκομείου
Ροφαέλα Ελένη