Μαιευτικό Γυναικολογικό

Το Μαιευτικό – Γυναικολογικό Τμήμα βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου.

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος:

Προσκυνητοπούλου Αναστασία – Ειδικότητα Μαιευτικής / Γυναικολογικής – Διευθύντρια Γιατρών ΕΣΥ

Στελέχωση:

Βλάχος Γεώργιος – Ειδικότητα Μαιευτικής / Γυναικολογικής – Επιμελητής Α’ Γιατρών ΕΣΥ Οικονόμου Απόστολος – Ειδικότητα Μαιευτικής / Γυναικολογικής – Επιμελητής Α’ Γιατρών ΕΣΥ Γκουροβανίδης Βαντίμ – Ειδικότητα Μαιευτικής / Γυναικολογικής – Επιμελητής Β’ Γιατρών ΕΣΥ Φουντουκτσή Ογλού Γαμζέ – Επικουρικός

Προϊσταμένη Μαία:

Μπαλτζίδου Ευστρατήγα – ΤΕ Μαιών

Επικοινωνία:

25413 51311-3, 51716

Γραμματεία:

25413 51309