Μικροβιολογικό

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου

Διευθυντής Τμήματος:

Μηδιούρα Τριανταφυλλιά – Ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής – Διευθύντρια Γιατρών ΕΣΥ

Γραμματεία Εργαστηρίων:

25413 51600