Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα ιατρικής και νοσηλευτικής δραστηριότητας, όπου ασκείται η Εντατική Θεραπεία. Η Ιατρική Εντατικής Θεραπείας υποστηρίζει τις ζωτικές λειτουργίες του ασθενούς ανεξάρτητα από την πρωτοπαθή νόσο με στόχο την αποκατάσταση της πρωτοπαθούς διαταραχής και την βελτίωση των ζωτικών λειτουργιών.

Η ΜΕΘ του νοσοκομείου Ξάνθης λειτούργησε αρχικά με δύο ενεργείς κλίνες ΜΕΘ. Πλέον λειτουργεί με πέντε, με στόχο την σταδιακή ανάπτυξη σε συνολική δύναμη επτά κλινών.

Προσφέρει τις υπηρεσίες της για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου αλλά και του ευρύτερου υγειονομικού σχηματισμού. Η αρχική περίοδος λειτουργίας της χαρακτηρίστηκε ως περίοδος οργάνωσης, προμήθειας υλικοτεχνικού προσωπικού και στελέχωσης με εκπαιδευμένο προσωπικό. Πλέον λειτουργεί ώστε να αποδίδει με ασφάλεια το μέγιστο του σταθμισμένου ποιοτικά κλινικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου.

Οι δυνατότητες παρεμβάσεων περιλαμβάνουν τον έλεγχο και την υποστήριξη όλων των ζωτικών λειτουργιών με επεμβατικούς και με μη επεμβατικούς τρόπους, όπως μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, αιμοδυναμική υποστήριξη με ινότροπα και αγγειοδραστικά και τεχνικές εξωνεφρικής κάθαρσης.

Στελέχωση της ΜΕΘ

Ιατρικό προσωπικό:

Πετκοπούλου Μαρία, Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος Διευθύντρια Γιατρών ΕΣΥ

Αμανατίδου Αναστασία, Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α’ Γιατρών ΕΣΥ

Νοσηλευτικό προσωπικό:

Δραμπάλα Ελένη, Προϊσταμένη ΜΕΘ
Η νοσηλευτική δύναμη περιλαμβάνει δεκατρία εκπαιδευμένα στελέχη σε κυκλικό ωράριο.

10 Χρόνια ΜΕΘ Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης – Χαιρετισμός

Στοιχεία – Δεδομένα Μ.Ε.Θ.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθυντής: Τηλ & fax : 25413 51397.
Επιμελητές: 25413 51398
Προϊσταμένη: 25413 51396
Νοσηλευτική στάση: 25413 51395.

e-mail: meth@hosp-xanthi.gr