Η  Οφθαλμολογική κλινική  βρίσκεται στον 1ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και συστεγάζεται με το Ωτορινολαρυγγολογικό και το Ουρολογικό Τμήμα.

ΤαΤακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Οφθαλμολογικής κλινικής βρίσκονται στον1ο όροφο, απέναντι από τα χειρουργεία, σε έναν ενιαίο και άριστα λειτουργικό χώρο με

3 αυτόνομες εξεταστικές αίθουσες και

2 αίθουσες αναμονής ασθενών,

προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως όλος ο οφθαλμολογικός εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων και των καινούριων μηχανημάτων που παραλάβαμε πρόσφατα (OCT και βιομετρία IOLMASTER)

Τα επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται σε ειδικά διαμορφωμένο  χώρο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΤΕΠ του Γ.Ν.Ξάνθης.

Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές μας να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, με τον καλύτερο επιστημονικά και δεοντολογικά τρόπο και παρά τις αντιξοότητες που ενίοτε αντιμετωπίζουμε.

Η Διευθύντρια,

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι:

 

Στην οφθαλμολογική κλινική του Γ.Ν.Ξάνθης λειτουργεί τμήμα φλουοροαγγειογραφίας και τμήμα βυθού,  των οποίων τα ραντεβού δίνονται κατά περίπτωση, μετά από οφθαλμολογική εκτίμηση των ασθενών της κλινικής, καθώς και όσων παραπέμπονται σ αυτήν.

 

Πραγματοποιούνται Οπτικά Πεδία, τοπογραφία κερατοειδούς, OCT, βιομετρία IOL Master, κερατομετρίες, διαθλασιμετρίες, παχυμετρίες κερατοειδούς κατόπιν ραντεβού.

 

Γενικά Τακτικά Ιατρεία πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή

 

Απογευματινά Ιατρεία πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη απόγευμα από την Διευθύντρια της κλινικής κ.Σταμπουλή Δέσποινα με ραντεβού που κλείνονται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή E@IATREIA.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 

Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο (σε πρωινή λειτουργία) κάθε Δευτέρα από την κ. Γκίκα Μαρία Επιμελήτρια Α’.

 

Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο (σε πρωινή λειτουργία) κάθε Τρίτη και Παρασκευή από την κ.Σταμπουλή Δέσποινα.

 

Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο (σε πρωινή λειτουργία) κάθε Τετάρτη από την κ. Ζαχαριάδη Σοφία Ειδικό Οφθαλμίατρο (Επικουρικό Ιατρό)

 

Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο (σε πρωινή λειτουργία) κάθε Τετάρτη από τον κ Χασαν Δαή Ερτζάν.

 

Ιατρείο Βυθού  (σε πρωινή λειτουργία) κάθε Πέμπτη από την κ. Γκίκα Μαρία Επιμελήτρια Α’.

 

Το Οφθαλμολογικό χειρουργείο λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη. Πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις καταρράκτη με την μέθοδο της φακοθρυψίας, αλλά και με άλλες μεθόδους, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, επεμβάσεις αντιγλαυκωματικές, επεμβάσεις πτερυγίων, πολλές επεμβάσεις που αφορούν τα βλέφαρα και τον δακρυικό ασκό.

 

Επίσης διενεργούνται ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις φαρμάκων στα πλαίσια αντιμετώπισης της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς υγρού τύπου, της διαβητικής ωχροπάθειας, του οιδήματος της ωχράς σε φλεβική θρόμβωση και της υψηλής μυωπίας με νεοαγγείωση.

 

Εφαρμόζονται θεραπείες με ARGON LASER σε διαβητικούς ασθενείς και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο.

Στελέχωση

H Οφθαλμολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης λειτουργεί με δύο μόνιμους ιατρούς κι έναν Επικουρικό ειδικό Οφθαλμίατρο ενίοτε.

Διευθυντής Τμήματος:

κ. Σταμπουλή Δέσποινα – Ειδικότητα Οφθαλμολογίας – Συντονίστρια Διευθύντρια Ιατρών ΕΣΥ.

Στελέχωση:

κ. Γκίκα Μαρία – Ειδικότητα Οφθαλμολογίας – Επιμελήτρια Α’ Γιατρών ΕΣΥ

κ. Χασάν Δαή Ερζάν – Ειδικότητα Οφθαλμολογίας – Επιμελητής Β’ Γιατρών ΕΣΥ

κ. Ζαχαριάδη Σοφία – Επιμελήτρια Β’ –  Επικουρικός

Στο πλαίσιο υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, έχει εξοπλισθεί πρόσφατα με ιατρικά μηχανήματα σημαντικής αξίας, ήτοι:

  • Οφθαλμολογικό Χειρουργικό Μικροσκόπιο τελευταίας τεχνολογίας
  • Οπτική Τομογραφία Συνοχής-sweptsourceOCT
  • Βιομετρία IOL MASTER (swept source)
  • Hλεκτρονικό Οπτότυπο

Στον υπάρχοντα εξοπλισμό του τμήματος περιλαμβάνονται τα παρακάτω ιατρικά οφθαλμολογικά μηχανήματα:

1. Στο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων: 3 σχισμοειδείς λυχνίες, 2 διαθλασίμετρα, 1 κερατόμετρο, 3 οπτότυπα, 1 ηλεκτρονικό φακόμετρο, 1 παχυμετρία κερατοειδούς, 1 βιομετρία (υπέρηχος Α) και 1 μονάδα δύο θέσεων η οποία φέρει 1 σχισμοειδή λυχνία και ένα κερατόμετρο Javal, 2 τονόμετρα τύπου Goldmann κι 1 τονόμετρο PERKINS, 1 τοπογραφία κερατοειδούς, ψηφιακή φλουοροαγγειογραφία και ICG και ARGON LASER.

2. Στο χώρο της Κλινικής: 1 σχισμοειδής λυχνία, 1 κερατόμετρο Javal, 1 βιομετρία (υπέρηχος Α), 1 φακόμετρο, 1 τονόμετρο τύπου Goldmann.

3. Στο χώρο του Χειρουργείου: 1 ηλεκτρονικό χειρουργικό μικροσκόπιο με συμπαρατήρηση (2 μηχανήματα φακοθρυψίας με περισταλτική αντλία και αντλία venturi αντίστοιχα (CENTURION και STELLARIS), 1 κρυοπηξία.

4. Στο χώρο των Επειγόντων: 1 σχισμοειδής λυχνία και οπτότυπο.

Γραφείο Διευθύντριας: 25413 51642

Στάση αδελφών κλινικής: 25413 51637-8

Εξεταστήριο οφθαλμολογικής κλινικής: 25413 51634

Τακτικά Εξωτερικά  Ιατρεία: 25413 51385, 386, 387

Στάση αδελφών Τακτικών Ιατρείων: 25413 51388