Παιδιατρικό

Το Παιδιατρικό Τμήμα βρίσκεται στον 3ο όροφο του Νοσοκομείου

 

Έπιστημονικά υπεύθυνος:

Αδαμίδης Δημήτριος – Ειδικότητα Παιδιατρικής – Διευθυντής Γιατρών ΕΣΥ

 

Στελέχωση:

Αντωνίου Σταματία – Ειδικότητα Παιδιατρικής – Διευθύντρια Γιατρών ΕΣΥ

Παπανικολάου Μαρία – Ειδικότητα Παιδιατρικής – Επιμελήτρια Α’ Γιατρών ΕΣΥ

Γιοβάνογλου Μαρία – Ειδικότητα Παιδιατρικής – Επιμελήτρια Α’ Γιατρών ΕΣΥ

Παπανικολάου Μαρία – Ειδικότητα Παιδιατρικής – Επιμελήτρια Α’ Γιατρών ΕΣΥ

Σαρίδη Ταμάρα – Ειδικότητα Παιδιατρικής – Επιμελήτρια Α’ Γιατρών ΕΣΥ

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια:

Στεφάνου Θεοπούλα – ΤΕ Νοσηλευτικής

Επικοινωνία:

25413 51538,40

Γραμματεία:

25413 51534