ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση εννέα (9) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ως ακολούθως:

Αναισθησιολογίας, Επιμελητή Α’ 1 θέση

Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής (για τη ΜΕΘ), Επιμελητή Α’ 1 θέση

Νεφρολογίας, Επιμελητή Β’ 1 θέση

Εσωτερικής Παθολογίας, Επιμελητή Α’ 2 θέσεις

Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Επιμελητή Α’ 1 θέση

Ορθοπεδικής και Τραυματιολογίας, Διευθυντή 1 θέση

Ακτινολογίας, Επιμελητή Β’ 1 θέση

Ψυχιατρικής, Διευθυντή 1 θέση

Ακολουθεί η πρόσκληση και οι σχετικές διατάξεις