Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας είναι η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.

Eπικοινωνία με την Κοινωνική Υπηρεσία στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου:

Τηλ.: 25413 51265