Τμήμα Τεχνικού

Οι κύριοι στόχοι του τεχνικού τμήματος είναι η υποστήριξη και βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών υποδομών του νοσοκομείου. Επίσης, η βελτίωση κρίσιμων τομέων, όπως η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, το περιβάλλον, η μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, η προληπτική συντήρηση και η άμεση αποκατάσταση βλαβών, καθώς και η αυξημένη ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι υπάλληλοι του τμήματος εφαρμόζουν ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία προγράμματα προληπτικής συντήρησης. Η διαδικασία αυτή του ελέγχου, της συντήρησης και της αποκατάστασης βλαβών εφαρμόζεται σε όλους τους υπόλοιπους τομείς των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων όλων των ανωτέρω δομών υγείας, από τους υπαλλήλους του τεχνικού τμήματος.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Υποδ/ντης Τεχν. Υπ.: 25413 51405

Προϊστ. Τεχν. Υπ.: 25413 51406