Φαρμακευτικό τμήμα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Βοηθοί φαρμακείου 25413 51830

Καλπάκης Κωνσταντίνος – Επικουρικός Φαρμακοποιός 25413 51790

email