Χειρουργικό

Το Χειρουργικό Τμήμα βρίσκεται στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου.

Επιστημονικά Υπεύθυνος Τμήματος:

Καμπούρης Αθανάσιος – Χειρουργικής – Διευθυντής Γιατρών ΕΣΥ

Στελέχωση:

Βαραδά Ευτέρπη – Χειρουργικής – Διευθύντρια Γιατρών ΕΣΥ

Κωδωνάς Φώτιος – Χειρουργικής – Διευθυντής Γιατρών ΕΣΥ

Πόπκο Βίκτωρ – Χειρουργικής – Διευθυντής Γιατρών ΕΣΥ

Κωστόπουλος Κωνσταντίνος – Χειρουργικής – Επιμελητής Α’ Γιατρών ΕΣΥ

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια:

Επικοινωνία: 25413 51339-40

Γραμματεία:

Μακρή Γαρυφαλιά 25413 51341