Ω.Ρ.Λ.

Το Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα βρίσκεται στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου και συστεγάζεται με το Οφθαλομολογικό Τμήμα και το Ουρολογικό Τμήμα. Δεν είναι αυτόνομο και λειτουργεί στα πλαίσια των αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια:

Μόμτσου – Σεϊτανίδου Ελένη

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

25413 51637-8

Γραμματεία:

25413 51640