Η από 17087/16-11-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των δώδεκα ανελκυστήρων