Η υπ αριθ 9904/13-06-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου (CPV:15000000-8) για τις ανάγκες του Γ.Ν Ξάνθης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με συνολικήπροϋπολογισθείσα δαπάνη 27.553,66€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α(31.151,41€ συμπεριλαμβανομένου

ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΛήψη

Continue ReadingΗ υπ αριθ 9904/13-06-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου (CPV:15000000-8) για τις ανάγκες του Γ.Ν Ξάνθης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με συνολικήπροϋπολογισθείσα δαπάνη 27.553,66€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α(31.151,41€ συμπεριλαμβανομένου

Η υπ αριθ 9131_31/05/2024 διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθειας ασκών συλλογής αίματος για χρονικό διάστημα τριών ετών.

ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-9131_2024-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΣΚΟΙΛήψη

Continue ReadingΗ υπ αριθ 9131_31/05/2024 διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθειας ασκών συλλογής αίματος για χρονικό διάστημα τριών ετών.

2η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων χειρουργείου και Χειρουργικών πλεγμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης. Με αριθ. Διαβούλευσης 2024DIAB2024DIAB281102

ανακοίνωση_2Λήψη τεχνικες-για-διαβουλευση-χωρις-ονοματαΛήψη ΣΧΟΛΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-2Η-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΤΟΥ-ΓΝΞ-ΓΙΑ-ΤΝ-ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΚΑΙ-ΠΛΕΓΜΑΤΩΝΛήψη

Continue Reading2η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων χειρουργείου και Χειρουργικών πλεγμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης. Με αριθ. Διαβούλευσης 2024DIAB2024DIAB281102

Η υπ αριθ 4360_13-03-2024 Διακήρυξη του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια αιματολογικών αναλυτων για χρονικό διάστημα τριών ετών.

ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-4360_2024-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΛήψη espd-request-v2-1Λήψη ΑΔΑΜ-ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ-4360_2024Λήψη

Continue ReadingΗ υπ αριθ 4360_13-03-2024 Διακήρυξη του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια αιματολογικών αναλυτων για χρονικό διάστημα τριών ετών.

 

Η υπ αριθ 2876/20-02-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διαγωνιστικής διαδικασίας για την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ελαιολάδου εξαιρετικά παρθένου(cpv:15411110-6), ηλιελαίου( cpv:15411000-2) και ελιές καλαμών (cpv:03222400-7),για τις ανάγκες σίτισης  των ασθενών…

Continue Reading 

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ.1759/01-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την προμήθεια ιατρικών βελόνων για τις ανάγκες των τμημάτων του Γ.Ν. Ξάνθης

ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ-ΣΛήψη

Continue ReadingΔιευκρινίσεις επί της με αριθμ.1759/01-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την προμήθεια ιατρικών βελόνων για τις ανάγκες των τμημάτων του Γ.Ν. Ξάνθης

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων χειρουργείου (CPV 33162200-5 – Εργαλεία χειρουργείου) και Χειρουργικών πλεγμάτων (CPV 33184100-4 – Χειρουργικά μοσχεύματα) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης

Ανακοίνωση-διαβούλευσης_2024Λήψη ΤΕΧΝΙ.ΠΡΟΔΙΑΓΡ.ΣΤΟ-ΕΣΗΔΗΣΛήψη ανακοίνωση-διαβούλευσης_2024-_signed-1Λήψη ΣΧΟΛΙΑ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-Λήψη

Continue ReadingΔημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων χειρουργείου (CPV 33162200-5 – Εργαλεία χειρουργείου) και Χειρουργικών πλεγμάτων (CPV 33184100-4 – Χειρουργικά μοσχεύματα) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών – ειδικών όρων για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών αναλυτών προς κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Ξάνθης (CPV:33696200-7 Αντιδραστήρια Αιματολογικών Τεστ).Aρ.Διαβούλευσης:2024DIAB27764.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ανακοίνωση-διαβούλευσης_2024-_signedΛήψη Τ.Π-ΓΙΑ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-Λήψη ΣΧΟΛΙΑ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΑΠΟ-ΕΣΗΔΗΣΛήψη

Continue ReadingΔημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών – ειδικών όρων για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών αναλυτών προς κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Ξάνθης (CPV:33696200-7 Αντιδραστήρια Αιματολογικών Τεστ).Aρ.Διαβούλευσης:2024DIAB27764.

H υπ αριθ. 17929/30-11-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνιστικής διαδικασίας για την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων (CPV:15810000-9) για τις ανάγκες των νοσηλευομένων και των εφημερευόντων του Γ.Ν. Ξάνθης για δύο (2) έτη, συνολικού ποσού 28.783,07€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-17929_2023-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΛήψη

Continue ReadingH υπ αριθ. 17929/30-11-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνιστικής διαδικασίας για την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων (CPV:15810000-9) για τις ανάγκες των νοσηλευομένων και των εφημερευόντων του Γ.Ν. Ξάνθης για δύο (2) έτη, συνολικού ποσού 28.783,07€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η από 17087/16-11-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των δώδεκα ανελκυστήρων

ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΛήψη

Continue ReadingΗ από 17087/16-11-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των δώδεκα ανελκυστήρων