2η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων χειρουργείου και Χειρουργικών πλεγμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης. Με αριθ. Διαβούλευσης 2024DIAB2024DIAB281102

ανακοίνωση_2Λήψη τεχνικες-για-διαβουλευση-χωρις-ονοματαΛήψη

Continue Reading2η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων χειρουργείου και Χειρουργικών πλεγμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης. Με αριθ. Διαβούλευσης 2024DIAB2024DIAB281102

Η υπ αριθ 4360_13-03-2024 Διακήρυξη του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια αιματολογικών αναλυτων για χρονικό διάστημα τριών ετών.

ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-4360_2024-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΛήψη espd-request-v2-1Λήψη ΑΔΑΜ-ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ-4360_2024Λήψη

Continue ReadingΗ υπ αριθ 4360_13-03-2024 Διακήρυξη του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια αιματολογικών αναλυτων για χρονικό διάστημα τριών ετών.

 

Η υπ αριθ 2876/20-02-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διαγωνιστικής διαδικασίας για την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ελαιολάδου εξαιρετικά παρθένου(cpv:15411110-6), ηλιελαίου( cpv:15411000-2) και ελιές καλαμών (cpv:03222400-7),για τις ανάγκες σίτισης  των ασθενών…

Continue Reading 

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ.1759/01-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την προμήθεια ιατρικών βελόνων για τις ανάγκες των τμημάτων του Γ.Ν. Ξάνθης

ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ-ΣΛήψη

Continue ReadingΔιευκρινίσεις επί της με αριθμ.1759/01-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την προμήθεια ιατρικών βελόνων για τις ανάγκες των τμημάτων του Γ.Ν. Ξάνθης

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων χειρουργείου (CPV 33162200-5 – Εργαλεία χειρουργείου) και Χειρουργικών πλεγμάτων (CPV 33184100-4 – Χειρουργικά μοσχεύματα) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης

Ανακοίνωση-διαβούλευσης_2024Λήψη ΤΕΧΝΙ.ΠΡΟΔΙΑΓΡ.ΣΤΟ-ΕΣΗΔΗΣΛήψη ανακοίνωση-διαβούλευσης_2024-_signed-1Λήψη ΣΧΟΛΙΑ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-Λήψη

Continue ReadingΔημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων χειρουργείου (CPV 33162200-5 – Εργαλεία χειρουργείου) και Χειρουργικών πλεγμάτων (CPV 33184100-4 – Χειρουργικά μοσχεύματα) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών – ειδικών όρων για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών αναλυτών προς κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Ξάνθης (CPV:33696200-7 Αντιδραστήρια Αιματολογικών Τεστ).Aρ.Διαβούλευσης:2024DIAB27764.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ανακοίνωση-διαβούλευσης_2024-_signedΛήψη Τ.Π-ΓΙΑ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-Λήψη ΣΧΟΛΙΑ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΑΠΟ-ΕΣΗΔΗΣΛήψη

Continue ReadingΔημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών – ειδικών όρων για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών αναλυτών προς κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Ξάνθης (CPV:33696200-7 Αντιδραστήρια Αιματολογικών Τεστ).Aρ.Διαβούλευσης:2024DIAB27764.

H υπ αριθ. 17929/30-11-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνιστικής διαδικασίας για την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων (CPV:15810000-9) για τις ανάγκες των νοσηλευομένων και των εφημερευόντων του Γ.Ν. Ξάνθης για δύο (2) έτη, συνολικού ποσού 28.783,07€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-17929_2023-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΛήψη

Continue ReadingH υπ αριθ. 17929/30-11-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνιστικής διαδικασίας για την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων (CPV:15810000-9) για τις ανάγκες των νοσηλευομένων και των εφημερευόντων του Γ.Ν. Ξάνθης για δύο (2) έτη, συνολικού ποσού 28.783,07€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η από 17087/16-11-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των δώδεκα ανελκυστήρων

ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΛήψη

Continue ReadingΗ από 17087/16-11-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των δώδεκα ανελκυστήρων

H υπ αριθ 14244/22-09-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια ειδικών απολυμαντικών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για ένα έτος

ΑΔΑ_ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΛήψη

Continue ReadingH υπ αριθ 14244/22-09-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια ειδικών απολυμαντικών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για ένα έτος