Η ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2600/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.