Η ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 3668/4-3-2024 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά αίματος και παραγώγων του και λοιπών βιολογικών υλικών για τις ανάγκες του Γ.Ν Ξάνθης. (CPV: 85146000-4) για τρία (3) έτη.