Η υπ’ αριθμ. 15553/18-10-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αιμοστατικών γαζών και γαζών εμποτισμένων με παραφίνη για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης για ένα (1) έτος