Η υπ’ αριθμ . 4359/2023 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για 3 έτη για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης.