ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αρ. 17510/23-11-2023 με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για την προμήθεια :100.000 sms (Short Message Service),με συνολικό προϋπολογισμό 3.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.