ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18304/07-12-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ.

ΔΙΑΚ.-18304-ΑΔΑ-ΑΔΑΜΛήψη

Continue ReadingΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18304/07-12-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ.

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 17781/28-11-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞ. ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓ. ΦΙΛΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΔΑΜ-ΑΔΑΛήψη

Continue ReadingΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 17781/28-11-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞ. ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓ. ΦΙΛΜ

ΥΠ’ αρ. 17714/27-11-2023 Διαγωνιστικής διαδικασίας για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του ΓΝ Ξ διαχειριστικού έτους 2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΟΡΚΩΤΟΙ-ΑΔΑΜ-ΑΔΑΛήψη

Continue ReadingΥΠ’ αρ. 17714/27-11-2023 Διαγωνιστικής διαδικασίας για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του ΓΝ Ξ διαχειριστικού έτους 2023.

Υπ’ 17556/23-11-23 ανακοίνωση διευκρινίσεων επί του υπ’ αριθμ 17090/16-11-2023 εγγράφου από το ΓΝ Ξάνθης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΔΑ-ΑΔΑΜΛήψη

Continue ReadingΥπ’ 17556/23-11-23 ανακοίνωση διευκρινίσεων επί του υπ’ αριθμ 17090/16-11-2023 εγγράφου από το ΓΝ Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αρ. 17510/23-11-2023 με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για την προμήθεια :100.000 sms (Short Message Service),με συνολικό προϋπολογισμό 3.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-SMS-ΑΔΑΛήψη

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αρ. 17510/23-11-2023 με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για την προμήθεια :100.000 sms (Short Message Service),με συνολικό προϋπολογισμό 3.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ.

ΔΙΑΚ-ΑΚΤΙΝΟΛ-ΜΕ-ΑΔΑΜ-ΑΔΑΛήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΚΤΙΝΟΛ-ΑΔΑΜ-ΑΔΑΛήψη espd-request-v2-5Λήψη

Continue ReadingΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ.

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.(CPV:33141110-4 Επιδεσμικό υλικό) με μοναδικό αριθμό διαβούλευσης 2023DIAB27330.

ανακοίνωση-διαβούλευσης-επιδεσμ_-συμπληρ_-1Λήψη ΤΕΧΝ.-ΠΡΟΔΙΑΓΡ.-ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ-ΥΛΙΚΟΥ-συμπληρωματικά-τελΛήψη

Continue ReadingΑνακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.(CPV:33141110-4 Επιδεσμικό υλικό) με μοναδικό αριθμό διαβούλευσης 2023DIAB27330.

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14898/6-10-2023 Πρόσκληση διαγων. διαδικασ. για την προμήθεια και τοποθ. συστ. χλωρίωσης για το ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΧΛΩΡΙΩΣΗΣΛήψη

Continue ReadingΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14898/6-10-2023 Πρόσκληση διαγων. διαδικασ. για την προμήθεια και τοποθ. συστ. χλωρίωσης για το ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14243/22-09-2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

14243-2023-DIAK-ΑΔΑ-ΑΔΑΜΛήψη espd-request-v2-3Λήψη

Continue ReadingΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14243/22-09-2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ