ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Καθαρισμός των εξωτερικών καναλιών σκυροδέματος των στεγών των κτιρίων του Νοσοκομείου