ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια :“ Διαγνωστικής Οθόνης με κάρτα γραφικών”

ΓΙA-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-Προμήθεια-Διαγνωστικής-Οθόνης-Λήψη

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια :“ Διαγνωστικής Οθόνης με κάρτα γραφικών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “Προμήθεια   Υλικών  Ηλεκτρονικών              Υπολογιστών & δικτύου  ”

ΓΙA-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΥΛΙΚΑ-Η-Υ-11οςΛήψη

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “Προμήθεια   Υλικών  Ηλεκτρονικών              Υπολογιστών & δικτύου  ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “προμήθεια Αντιδραστηρίων & Υλικών Εργαστηρίων”

ΓΙA-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-Αντιδραστηρίων-–-Υλικών-Εργαστηρίων-11οςΛήψη

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “προμήθεια Αντιδραστηρίων & Υλικών Εργαστηρίων”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Αντικατάσταση δύο (2) μονόφυλλων ανοιγόμενων θυρών σε χώρους του Νοσοκομείου Ξάνθης.»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙA-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-Αντικατάσταση-θυρών-ΤΕΠ-Λήψη

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Αντικατάσταση δύο (2) μονόφυλλων ανοιγόμενων θυρών σε χώρους του Νοσοκομείου Ξάνθης.»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Καθαρισμός των εξωτερικών καναλιών σκυροδέματος των στεγών των κτιρίων του Κ.Ψ.Υ.Ξάνθης και του ΚΕΦΙΑΠ Ξάνθης.»

ΓΙA-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-Καθαρισμός-καναλιών-ΚΨΥΛήψη

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Καθαρισμός των εξωτερικών καναλιών σκυροδέματος των στεγών των κτιρίων του Κ.Ψ.Υ.Ξάνθης και του ΚΕΦΙΑΠ Ξάνθης.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και αναλωσίμων»

ΓΙA-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-Ξενοδοχειακού-Εξοπλισμού-Λήψη

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και αναλωσίμων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Καθαρισμός των εξωτερικών καναλιών σκυροδέματος των στεγών των κτιρίων του Νοσοκομείου

ΓΙA-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-Καθαρισμός-καναλιών-Λήψη

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Καθαρισμός των εξωτερικών καναλιών σκυροδέματος των στεγών των κτιρίων του Νοσοκομείου