ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Προμήθεια και εγκατάσταση φίλτρου άμμου για το πόσιμο νερό του κυλικείου.