ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Καθαρισμός των εξωτερικών καναλιών σκυροδέματος των στεγών των κτιρίων του Κ.Ψ.Υ.Ξάνθης και του ΚΕΦΙΑΠ Ξάνθης.»