ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Αντικατάσταση δύο (2) μονόφυλλων ανοιγόμενων θυρών σε χώρους του Νοσοκομείου Ξάνθης.»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ