ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.2120/08-02-2024 Πρόσκληση διαγωνιστ. διαδικασίας για την προμήθεια νωπών πουλερικών.