ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3854/06-03-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ