Η υπ’αριθμ. 18371/7-12-2023 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Σκιαγραφικών ουσιών για Αναλυτές Αερίων Αίματος με παραχώρηση του συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για τρία (3) έτη (CPV 33696000-5 – Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες).