H υπ αριθ. 17929/30-11-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνιστικής διαδικασίας για την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων (CPV:15810000-9) για τις ανάγκες των νοσηλευομένων και των εφημερευόντων του Γ.Ν. Ξάνθης για δύο (2) έτη, συνολικού ποσού 28.783,07€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.