Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αιμοστατικών γαζών και γάζες εμποτισμένες με παραφίνη για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.(CPV:33141114-2 ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ) με μοναδικό αριθμό διαβούλευσης 2023DIAB27106.