ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προμήθεια : Πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας Ανοσοαιματολογίας