Αποκατάσταση διαρροής νερού ψύξης – θέρμανσης

Αποκατάσταση διαρροής νερού ψύξης – θέρμανσης στο δίκτυο σωληνώσεων σε τμήμα της Παιδιατρικής Κλινικής