ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14898/6-10-2023 Πρόσκληση διαγων. διαδικασ. για την προμήθεια και τοποθ. συστ. χλωρίωσης για το ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ.